Avantaje Leasing Operational

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – PPD

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protectia datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar a început sa îsi produca efectele începand cu 25 Mai 2018. Aceasta lege reprezinta cea mai mare schimbare în domeniul protectiei datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani si are obiective care trec mult peste simpla protectie a spatiului privat.

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare, acordam o atentie deosebita protejarii vietii private a vizitatorilor care acceseaza  site-ul www.zenithleasing.ro, precum si a celor ale caror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terta parte, sau la care am avut acces dintr-o alta sursa, în conformitate cu GDPR.

Va rugam sa acordati o atentie deosebita lecturarii urmatoarei Politici (denumita în continuare “PPD”) pentru a întelege modul în care vor fi tratate informatiile dumneavoastra („date personale”).

PPD explica practicile Zenith Leasing Operational referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum si drepturile de care beneficiati cu privire la modul în care informatiile dumneavoastra sunt prelucrate de catre Zenith Leasing Operational.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de Zenith Leasing Operational se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin PPD, Zenith Leasing Operational doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul PPD si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

CINE SUNTEM?

Suntem Zenith Leasing Operational S.R.L. o societate cu sediul social în Sat Fundeni, Comuna Dobroesti, Soseaua FUNDENI, Nr. 120A, Etaj 1 si 2, Judet Ilfov, cu  numar de ordine în Registrul Comertului J23/2634/2017 si cod unic de înregistrare 21705861. Avem ca domeniu principal de activitate “Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare” conform CAEN 7711iar reprezentantul nostru legal este administratorulCRISTIAN RADU-GEORGE.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

 „Date personale” înseamna orice informatie sau informatii care va pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastra) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un numar de identificare unic). Aceasta înseamna ca datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferintele personale si obiceiurile de cumparaturi, continutul generat de utilizatori, informatiile financiare si informatiile privind situatia financiara. Acesta ar putea include si identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastra sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastra mobil, precum si modulele cookie.

CE ÎNSEAMNA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 “Prelucrarea” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM?

 Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urmatoarele:

 1. Date obtinute direct de la persoanele vizate prin completarea formularelor disponibile pe wwww.zenithleasing.ro, respectiv nume, prenume, telefon, e-mail sau telefonic.
 2. Date obtinute la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu Zenith Leasing Operational, respectiv date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, data si locul nasterii, cetatenia, adresa de domiciliu,informatii privind situatia financiara, adresa de corespondenta, e-mail, telefon, semnatura.
 3. Orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor Zenith Leasing Operational în scopurile de mai jos.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Zenith Leasing Operational S.R.L.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

Zenith Leasing Operational,în calitate de operator, a desemnat-o pe doamna Oprea Madalina, în calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (denumit în continuare “DPO”), avand obligatia de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operatiunile de prelucrare de date efectuate de catre operator si de a reprezenta operatorul în relatia cu persoanele vizate si cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezentul DPP, utilizand datele de contact de mai jos:nume DPO: Madalina Oprea, e-mail DPO: [email protected], adresa de corespondenta DPO: Bucuresti, sector 1, strada Transilvaniei nr. 9

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Zenith Leasing Operational se obliga sa respecte principiile de protectie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevazute de GDPR, pentru a se asigura ca toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal si transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite si legitime;
 3. Adecvate, relevante si limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte si actualizate;
 5. Pastrate într-o forma care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decat este necesar în raport de scopul prelucrarii;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care sa asigure o securitate adecvata a prelucrarii, astfel încat datele sa fie integre, confidentiale si disponibile.

TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. În scopul încheierii si executarii contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executarii contractului. Pentru a putea sa va oferim produsele si serviciile noastre, este nevoie sa prelucram date cu caracter personal care va apartin.
 2. În scopul îndeplinirii unor obligatii legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligatii legale. Solicitam o serie de date personale, inclusiv, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligatiile impuse de catre autoritatile fiscale în legatura cu facturarea si raportarile catre autoritatile fiscale.
 3. În scop de marketing – Daca v-ati abonat în sectiunea de NewsletterZenith Leasing Operational, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a va transmite informari cu continut de marketing, despre produselesi/sau promotiile desfasurate de catre Zenith Leasing Operational într-o anumita perioada.Datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza a fi sterse de îndata, atunci cand anulati abonamentul din sectiunea de Newsletter aZenith Leasing Operational.Zenith Leasing Operational îsi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din parteaZenith Leasing Operationalsau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

PROCESAREA DATELOR                       

Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.zenithleasing.ro, întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Zenith Leasing Operational.

Zenith Leasing Operational se obliga sa nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decat acela pentru care au fost transmise, cu exceptia situatiilor în care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a le utiliza si în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Zenith Leasing Operational sa aiba acces si la alte date cu caracter personal prin stabilirea de catre dvs. a unei legaturi cu Zenith Leasing Operational prinprelucrarea datelor comunicate în urma conversatiilor telefonice, conversatii e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obtinerii de informatii, etc.

Prin contactarea Zenith Leasing Operational în oricare mod stipulat mai sus sau oricare alta metoda care presupune o comunicare mijlocita sau nemijlocita între dvs. si Zenith Leasing Opertional întelegeti si sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a Zenith Leasing Operational.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

Datele cu caracter personal prelucrate de catre Zenith Leasing Operational  vor putea fi divulgate si/ sau transferate catre terti doar în situatia în care exista consimtamantul dumneavoastra expres pentru a proceda în acest sens, cu exceptia situatiilor în care exista o obligatie legala/ contractuala pentru Zenith Leasing Operational de a proceda în acest mod.

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca este posibil ca în anumite circumstante sa avem obligatia de a divulga datele dumneavoastra cu caracter personal, partenerilor cu care Zenith Leasing Operationalcolaboreaza si/ sau altor terti furnizori de servicii ai Zenith Leasing Operational: societati de asigurare, furnizori de servicii utilizati de Zenith LeasingOperational în cadrul procesului de creditare, societati de recuperare a creantelor, ANAF, ANPC, alte autoritati si institutii publice, notari publici, avocati, executori judecatoresti, specialisti IT care se ocupa de mentananta aplicatiilor utilizate de Zenith Leasing Operational.

PRELUCRAREA DATELOR DE CATRE TERTI, ALTE SITE-URI SI SPONSORI

Site-ulwww.zenithleasing.ro poate contine, la un moment dat, link-uri de acces catre alte site-uri ale caror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Zenith Leasing Operational.

Va rugam sa aveti în vedere si sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, Zenith Leasing Operational neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile trimise sau colectate de aceste terte parti.

PRELUCRARE AUTOMATA DE DATE. COOKIE

Site-ul www.zenithleasing.ro foloseste identificatori de tip Cookie. În acest sens puteti consulta Politica noastra de Cookie, disponibila pe site, si va puteti exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

PERIOADA STOCARII DATELOR

Zenith Leasing Operational poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dumneavoastra numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastra sau pentru a ne îndeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dumneavoastra, folosim urmatoarele criterii:

 1. În cazul în care se solicita o oferta, datele prelucrate se pastreaza pana la identificarea unei solutii conforme cu oferta solicitata, dar nu mai mult de 2 ani;
 2. În cazul în care Zenith Leasing Operational a semnat cu persoana vizata contract de leasing operational, datele se prelucreaza pe perioada derularii contractului la care se adauga perioada necesara pentru respectarea dispozitiilor legale referitoare la arhivare si la protectia intereselor operatorului;
 3. În cazul în care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dumneavoastra personale pana cand va dezabonati sau solicitati sa le stergem;
 4. În cazul în care participati la o oferta promotionala, pastram datele dumneavoastra personale pe durata ofertei promotionale;
 5. În cazul în care ne contactati pentru o întrebare, pastram datele dumneavoastra personale pe durata necesara procesarii întrebarilor dvs., dar nu mai mult de 2 ani de la ultima corespondenta trimisa;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa îsi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de cos de cumparaturi sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita în conformitate cu reglementarile si îndrumarile locale. În acest sens, mentionam ca datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentala online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastra si pentru a permite distribuirea continutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afisarii site-ului), vor fi pastrate pentru o perioada de maxim ani de la colectarea acestora, în baza consimtamantului dumneavoastra.
 7. Orice alte date cu caracter personal prelucrate în alte scopuri vor fi pastrate pentru perioada necesara aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate de Zenith Leasing Operational la care se pot adauga termene stabilite în conformitate cu obligatiile legale aplicabile în domeniu.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveti o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Zenith Leasing Operationalle prelucreaza:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveti dreptul de a accesa datele personale pe care le detinem. Prima furnizare de informatii se va face fara a percepe niciun fel de taxa. Daca veti mai avea nevoie de copii ale informatiilor deja furnizate, este posibil sa percepem o taxa rezonabila tinând cont de costurile administrative de furnizare a informatiilor. Solicitarile vadit neîntemeiate, excesive sau repetate pot sa nu primeasca un raspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveti dreptul sa cereti ca datele dumneavoastra sa fie rectificate daca sunt inexacte sau învechite si/ sau sa le completati daca acestea sunt incomplete. Daca aveti un cont, poate fi mai usor sa va corectati propriile date prin intermediul functiei „Contul meu”.
 3. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dumneavoastra. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea sa fim fortati sa pastram datele dumneavoastra din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii Datelor dumneavoastra. Acest lucru înseamna ca prelucrarea Datelor dumneavoastra este limitata, astfel încât sa putem pastra datele, dar sa nu le utilizam sau sa le procesam. Acest drept se aplica în circumstante specifice prevazute de GDPR, si anume:
  • exactitatea datelor este contestata de persoana vizata (adica de dumneavoastra), pentru o perioada care permite operatorului (adica Zenith Leasing Operational) sa verifice corectitudinea datelor;
  • prelucrarea este ilegala si persoana vizata (adica dumneavoastra) se opune stergerii datelor si solicita restrictia de utilizare a acestora;
  • operatorul (de exemplu, Zenith Leasing Operational) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata (adica de dumneavoastra) pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor pretentii legale;
  • persoana vizata (adica dumneavoastra) a ridicat obiectii procesarii bazata pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz Zenith Leasing Operational)în temeiul verificarii daca motivele legitime ale operatorului (Zenith Leasing Operational) depasesc pe cele ale persoanei vizate (adica dumneavoastra).
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveti dreptul sa mutati, sa copiati sau sa transferati datele care va intereseaza din baza noastra de date într-o alta. Acest lucru se aplica numai datelor pe care le-ati furnizat, atunci când procesarea se bazeaza pe consimtamântul dumneavoastra sau pe baza unui contract si este implementata prin mijloace automate.
 6. Dreptul de opozitie – Va puteti opune în orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a retrage consimtamantul în orice moment – Va puteti retrage consimtamântul în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra atunci când o astfel de procesare se bazeaza pe consimtamânt. Retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului înainte de retragerea acestuia.
 8. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competenta – Aveti dreptul sa depuneti o plângere în fata autoritatii de protectie a datelor din tara dumneavoastra de resedinta sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protectie a datelor oferite de Zenith Leasing Operational.
 9. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra în scopuri de marketing direct – Va puteti dezabona sau renunta la comunicarea noastra de marketing direct în orice moment. Este mai usor sa faceti acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
 10. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra de catre noi atunci cand desfasuram actiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui tert – Va puteti opune în orice moment prelucrarii datelor dumneavoastra atunci când o astfel de prelucrare se bazeaza pe un interes legitim.
 11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveti dreptul sa dezactivati modulele cookie. Setarile din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteti sa le reglati usor modificând setarile browser-ului. Mai multe despre politica noastra privind utilizarea fisierelor de tip cookie puteti citi aici;

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveste datele personale pe care Zenith Leasing Operational le prelucreaza prin adresarea unei simple cereri catre DPO-ul Zenith Leasing Operational. Într-o astfel de situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dumneavoastra.

SOLICITARI JURIDICE

Accesam, pastram si oferim informatiile dumneavoastra autoritatilor de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entitati:

 1. Ca raspuns la o solicitare de natura juridica, atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil sa raspundem la solicitari de natura juridica atunci cand consideram, cu buna-credinta, ca raspunsul impus de legile din jurisdictia respectiva afecteaza utilizatorii din acea jurisdictie si este conform cu standardele recunoscute la nivel international.
 2. Atunci cand consideram, cu buna credinta, ca este necesar pentru: a detecta, a preveni si a raspunde la acte de frauda, utilizarea neautorizata a oricarui material care ne apartine, încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre sau alte activitati daunatoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastra si pe altii, inclusiv în cadrul investigatiilor sau al anchetelor autoritatilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vatamarea corporala iminenta. De exemplu, daca este relevant, furnizam informatii catre si primim informatii de la terti parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastra, pentru a preveni frauda, abuzul si alte activitati daunatoare în cadrul si în afara materialelor noastre.

Informatiile pe care le primim despre dumneavoastra pot fi accesate si stocate o perioada mai lunga de timp atunci cand fac obiectul unei solicitari de natura juridica sau unei obligatii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigatii privind posibile încalcari ale conditiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELATIILE CU ALTI OPERATORI

În functie de context, s-ar putea sa ne gasim în situatia necesitatii absolute de a oferi informatii la un nivel mai înalt, atat global, cat si intern sau extern, partenerilor nostri si celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurarii oferirii unor servicii cat mai profesionale cu putinta. Informatiile controlate de Zenith Leasing Operationalar putea fi transferate, transmise sau stocate si prelucrate în UE sau în alte tari decat tara în care locuiti, în scopurile descrise în aceasta politica. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum si a continua sa va furnizam materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizam clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeana si ne bazam pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeana cu privire la anumite tari, dupa caz, în ceea ce priveste transferurile de date din SEE catre Statele Unite si catre alte tari.

SECURITATEA PRELUCRARII

Zenith Leasing Operationala adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii Zenith Leasing Operational, precum si orice terte parti care actioneaza în numele si pe seama Zenith Leasing Operational sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si cerintele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.

EXONERARE DE RASPUNDERE

Site-ul www.zenithleasing.ropoate contine legaturi catre alte site-uri si/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Zenith Leasing Operational.Zenith Leasing Operational nu îsi asuma nicio responsabilitate cu privire la continutul acestor site-uri si, prin urmare, nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru continutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informatiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestui site.Zenith Leasing Operational nu va fi responsabila de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale si/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECTIE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va rugam sa aveti în vedere faptul ca prezenta Politica poate face obiectul unor modificari periodice de continut, prin actualizarea site-ului www.zenithleasing.ro.

Cum va vom anunta despre modificarile aduse acestei Politici?

Va vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificari acestei Politici si va vom oferi posibilitatea sa consultati PPD revizuit înainte de a alege sa continuati sa utilizati materialele noastre.

Va rugam sa nu continuati sa utilizati site-ul www.zenithleasing.ro daca nu sunteti de acord cu astfel de modificari. De asemenea, va recomandam sa verificati aceasta pagina pentru orice actualizare.

Termenii PPD se interpreteaza în conformitate cu legislatia aplicabila.

CONTACT

Daca aveti întrebari sau preocupari cu privire la modul în care tratam si folosim datele dumneavoastra cu caracter personal sau doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile dumneavoastra, va rugam sa ne contactati accesand datele de contact ale DPO-ului nostru.